Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven (Jk 1:17-18)

benvanmierlo.jpg

Jakobus 1:17-18 (Herziene Statenvertaling)
17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.
18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

De Hemelse Vader is onveranderlijk. Hij is altijd Dezelfde. Hij is liefde en Hij blijft liefde. Zijn motivatie is altijd liefde. Hij wil het beste voor Zijn kinderen. Hij geeft goede gaven en volmaakte geschenken. We zien het misschien niet altijd. We begrijpen niet altijd hoe Hij werkt of wat Hij doet.

Het is net als met kinderen. Als het aan hen ligt, willen ze soms dingen die helemaal niet goed voor ze zijn. Ze willen alleen snoep eten. Ze begrijpen niet altijd waarom ze iets niet krijgen. Ouders overzien de situatie beter, denken op lange termijn.

Alles wat Hij doet, komt voort uit Zijn wijsheid en waarheid. Hij heeft ons gemaakt naar Zijn beeld. Dat betekent dat we een eigen wil hebben. Dat is uniek. God respecteert onze wil en dwingt ons niet. Terwijl Hij rekening houdt met de keuze die wij maken, doet Hij het allerbeste wat Hij kan doen en geeft Hij het allerbeste wat Hij kan geven. De mens koos voor de zonde. God bracht een oplossing voor de zonde. Hij zond Zijn eigen Zoon om in onze plaats te sterven. Zover kon Hij gaan. Hij kon ons niet dwingen om gered te worden. Nu ligt redding en eeuwig leven voor iedereen zomaar 'voor het oprapen'. Het enige wat de mens zelf moet doen, is.....kiezen.

Straks zullen we ten volle begrijpen hoe God alles wat Hij heeft gedaan, uit liefde en wijsheid heeft gedaan. Nu mogen we het accepteren in geloof en de vruchten van dat geloof zien. God is te groot om het eerst te begrijpen. Net als een kind zijn vader vertrouwt en pas later begrijpt, zo mogen wij onze Hemelse Vader vertrouwen. Wanneer we in vertrouwen met Hem wandelen, zullen we nu steeds beter en later volkomen begrijpen. Wat Hij geeft en doet, is goed en volmaakt.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken