Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Je Vader wil je het Koninkrijk geven (Lk 12:32)

benvanmierlo.jpg

Lukas 12:32 (Herziene Statenvertaling)
32 Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

De Vader staat achter je. Je hoeft niet bang te zijn. Misschien ben je in de minderheid hier op aarde. Je mag weten dat de Almachtige Vader voor je is. Je leeft in Zijn Koninkrijk en bent Zijn kind. Je bent een Koningskind. Je bent erfgenaam van het Koninkrijk.

In de gelijkenis van de verloren zoon klaagt de oudste zoon over het feest dat zijn vader geeft bij terugkeer van de jongste zoon. De vader antwoordt dan: kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou (Lukas 15).

Het heeft de Vader behaagd je het Koninkrijk te geven. Je bent Zijn kind. Alle voorzieningen en alle zegeningen van het Koninkrijk zijn voor jou. Kijk, hoe Jezus gebruik maakte en uitdeelde van de overvloed van het Koninkrijk van Zijn Vader. Wij hebben in Christus ook deel gekregen aan dat Koninkrijk. We ontvangen het om niet uit genade, maar er is wel een grote prijs voor betaald. We eren de Vader niet door te klagen, maar door er gebruik van te maken. We eren Hem niet door als slaaf te leven, maar we eren Hem door als zoon of dochter te leven.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken