Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Zoek eerst het Koninkrijk van God (Mt 6:31-34)

benvanmierlo.jpg

Mattheüs 6:31-34 (Herziene Statenvertaling)
31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
34 Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

In deze wereld worden we voortdurend geconfronteerd met de dagelijkse zorgen. Jezus roept ons echter op om niet bezorgd te zijn als kind van God. Je hebt namelijk een hemelse Vader die weet wat je nodig hebt en voor je zorgt.

Jezus geeft opdracht om het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid op de eerste plaats te zetten. Leef voor dat Koninkrijk. Verzamel je schatten in dat Koninkrijk. Vertrouw op de voorzieningen in dat Koninkrijk. Houd op de eerste plaats rekening met de gerechtigheid van dat Koninkrijk. Dat betekent dat je in je leven rekening houdt met de wetten, regels en principes van dat Koninkrijk. Genade en geloof zijn belangrijke 'wetten' in dat Koninkrijk. Maar ook geven en dienen.

Je kunt alleen maar leven volgens dat Koninkrijk uit geloof. Het is een geestelijk Koninkrijk en je ziet het niet met je natuurlijke ogen. Je leeft in vertrouwen dat God je hemelse Vader is en voor je zorgt. In alles betrek je Hem en verwacht je Hem. Dan wordt dat Koninkrijk zichtbaar op aarde.

Jezus leefde zo met Zijn Vader. Jezus zocht eerst het Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Jezus gehoorzaamde Zijn Vader en Zijn Vader zorgde voor Hem. Hij werd niet gedood voor Zijn tijd. Hij werd voorzien in alles wat Hij nodig had. De Vader gaf Hem discipelen, bevestigde Hem met wonderen en tekenen, zorgde voor belastinggeld uit de bek van een vis, maakte dat alle profetieën met betrekking tot Hem in vervulling gingen. Jezus ademde de cultuur van dat Koninkrijk uit. Daarom reageerde Hij zo anders dan mensen gewend waren.

Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. En de belofte die daarbij hoort is: en je hemelse Vader zorgt dan voor al de dagelijkse dingen die je nodig hebt.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken