Home

Agenda

Samenkomst
zo 24 sep 2017 - 10:00 uur
Groeitraject 'Een verschil maken' / Stap 3 - Dien anderen
Samenkomst
zo 1 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Groeitraject - Stap 1
di 3 okt 2017 - 19:30 uur
Groeitraject - Stap 1: Volg Jezus
Samenkomst
zo 8 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker: Jaap Kooy
Groeitraject - Stap 2
di 10 okt 2017 - 19:30 uur
Groeitraject - Stap 2: Raak Betrokken
Samenkomst
zo 15 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Groeitraject - Stap 3
di 17 okt 2017 - 19:30 uur
Groeitraject - Stap 3: Dien Anderen

Start Seizoen September 2017

Jezus Christus en die gekruisigd (1 Ko 2:1-5)

benvanmierlo.jpg

1 Korinthiërs 2:1-5 (Herziene Statenvertaling)
1 En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen,
2 want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.
3 En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven.
4 En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht,
5 opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.

Niemand komt tot de Vader dan door Jezus. Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Daarom had Paulus besloten geen andere kennis te brengen dan over Jezus Christus, de gekruisigde.
De eerste stap voor iedereen is dat hij in Jezus gaat geloven en nieuw, eeuwig leven ontvangt.

Het gaat in de eerste plaats niet om kennis over God of de Bijbel. Het gaat niet om weten met je verstand. Het gaat om een verandering in je hart.

In Johannes hoofdstuk 3 zegt Jezus tegen Nicodemus dat hij alleen het Koninkrijk van God kon zien en binnengaan als hij opnieuw geboren zou worden. Nicodemus was een Farizeeër, een Joodse leider, maar dat hielp niet. Hij had geen streepje voor. Er moest een verandering in zijn hart, zijn geest plaatsvinden. Dat is het werk van de Heilige Geest.

Je hoeft daarom ook niet goed te kunnen spreken of veel menselijke wijsheid te bezitten om de boodschap over te brengen aan mensen. Mensen worden veranderd door te aanvaarden wat Jezus Christus aan het kruis heeft volbracht. Door zijn sterven en opstanding heeft Hij voor ons eeuwig leven verworven.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken