Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

De doop: begraven en opgestaan met Christus (Rm 6:3-4)

benvanmierlo.jpg

Romeinen 6:3-4 (Het BOEK)
3 Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met Hem één is geworden in Zijn dood?
4 Die doop in Hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden.

In de Bijbel volgt de doop op een bewuste keuze om Jezus te aanvaarden als Redder. Je erkent Hem als Redder en Heer van je leven.

Dopen betekent dat je een moment volledig onder water gaat en vervolgens weer opstaat uit het water. Het ondergaan staat voor het feit dat we met Christus gestorven en begraven zijn. Het opstaan staat voor het opstaan met Christus uit de dood.

We hebben geestelijk nieuw leven gekregen, net zoals Christus nieuw leven kreeg toen Hij opstond uit de dood. We zijn MET Hem opgestaan. Dit is allemaal eerst gebeurd in de geestelijke wereld, maar het heeft zijn uitwerking in de zichtbare wereld.

De doop is een opdracht van Jezus en een bewuste keus om te getuigen van de keus die we in ons hart hebben gemaakt. We verklaren en bevestigen hiermee onze geestelijke positie als kind van God en van het nieuwe leven dat we leiden. Het is een stap in gehoorzaamheid aan God en een krachtig getuigenis tegenover God, mensen en de duivel.

Dat nieuwe leven hebben we van de Vader gekregen. Het is volmaakt. Het is krachtig. Het is Gods leven in ons. We zijn geen slaaf meer van de zonde. We hebben deel gekregen aan de Goddelijke natuur. Dat leven overwint alles. Dat leven is niet van onszelf. Het is Christus in ons.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken