Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Wat Hij u ook zegt, doe dat (Jh 2:2-5)

benvanmierlo.jpg

Johannes 2:2-5 (Telos vertaling)
2 Jezus nu was ook op de bruiloft genodigd, alsook zijn discipelen.
3 En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot Hem: Zijn hebben geen wijn.
4 En Jezus zei tot haar: Wat heb Ik met u te doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen.
5 Zijn moeder zei tot de dienstknechten: Wat Hij u ook zegt, doet dat.

Jezus, de discipelen en Maria, de moeder van Jezus, waren op een bruiloft.
Op een gegeven moment raakte de wijn op. Maria legt Jezus het probleem voor.
Jezus zegt eigenlijk dat dat niet zijn probleem is. Zijn tijd is nog niet gekomen.
Wat heb Ik met u te doen, vrouw? vertaalt het BOEK met Laat mij met rust.
Het lijkt alsof Jezus niet van plan was om er iets aan te doen.

Opmerkelijk is dat Maria zich daar niets van aantrekt. Ze krabbelt niet terug. Ze is ervan overtuigt dat Jezus een oplossing heeft en zegt tegen de dienstknechten: Wat Hij u ook zegt, doet dat. Met andere woorden, ga naar Jezus en Hij gaat voor een oplossing zorgen. Misschien begrijp je niet wat Hij van je vraagt, maar doe het en vertrouw Hem maar.

Maria had zelf natuurlijk ook al zo'n ervaring gehad. Een engel had haar verteld dat ze zwanger zou worden terwijl ze geen gemeenschap had gehad met een man. Toen had zij geantwoord: Laat met mij gebeuren zoals U hebt gezegd. En het was gebeurd. Maria had geleerd God te vertrouwen en gewoon te gehoorzamen. Dat is de houding die maakt dat God wonderen kan doen.

Maria raakt door haar geloof het hart van Jezus aan. Jezus kan niet anders dan ingaan op haar geloof. Geloof zet God in beweging. Vertrouw God en doe wat Hij zegt, dan doet God wonderen.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken