Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

God noemt je zijn kind! (1 Jh 3:1-2)

benvanmierlo.jpg

1 Johannes 3:1-2 (Nieuwe Bijbelvertaling)
1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.
2 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.

Als je in Jezus gelooft en Hem erkent als je Heer, dan word je een kind van God. God noemt je zijn kind. Kind word je door geboorte. Je kunt er niet voor studeren. Je kunt het niet kopen met geld. Geestelijk is dat ook zo. Je bent geestelijk opnieuw geboren in het Koninkrijk van God. Dan ben je een kind van God, de Vader. Johannes zegt heel duidelijk dat je zo niet alleen genoemd wordt maar dat je het ook bent. God heeft in zijn liefde jou aangenomen als zijn kind.

Mensen die God niet kennen, zullen dat niet zien en niet zeggen. Maar onze identiteit krijgen we niet door wat mensen van ons zeggen. Zij hebben er geen invloed op. We zijn wat de Vader zegt dat we zijn. We zijn kinderen van God door geloof.

Maar we leven nog op aarde. Ons lichaam is nog vergankelijk. Het is nu ook moeilijk voor te stellen hoe we later in de hemel zullen zijn. We weten wel dat de Bijbel zegt dat we aan Jezus gelijk zullen zijn. We zullen een geestelijk lichaam en positie hebben, gelijk aan Jezus na zijn opstanding uit de dood en zijn hemelvaart. Hij zit aan de rechterhand van de Vader.

Maar besef dat je nu al met Christus gezeten in de hemelse gewesten. Dat is onze geestelijke positie waaruit we door geloof leven.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken