Home

Agenda

Samenkomst
zo 24 sep 2017 - 10:00 uur
Groeitraject 'Een verschil maken' / Stap 3 - Dien anderen
Samenkomst
zo 1 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Groeitraject - Stap 1
di 3 okt 2017 - 19:30 uur
Groeitraject - Stap 1: Volg Jezus
Samenkomst
zo 8 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker: Jaap Kooy
Groeitraject - Stap 2
di 10 okt 2017 - 19:30 uur
Groeitraject - Stap 2: Raak Betrokken
Samenkomst
zo 15 okt 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Groeitraject - Stap 3
di 17 okt 2017 - 19:30 uur
Groeitraject - Stap 3: Dien Anderen

Start Seizoen September 2017

Hoe ontvang jij een profeet of een rechtvaardige? (Mt 10:40-41)

benvanmierlo.jpg

Mattheüs 10:40-41 (Herziene Statenvertaling)
40 'Wie jullie ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft.
41 Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal het loon van een profeet krijgen. Wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal het loon krijgen dat een rechtvaardige toekomt.

Wie een discipel van de Here Jezus ontvangt, ontvangt eigenlijk Jezus zelf. Als gelovige behoren we op de eerste plaats te kijken naar Jezus in die ander en niet naar de buitenkant. Als we zo met elkaar omgaan, zal dat altijd met respect zijn.

Onze houding naar mensen toe bepaalt voor een groot deel hoe wij zelf gezegend worden. Een profeet spreekt en legt het woord uit onder inspiratie van de Heilige Geest. Als je een profeet als dusdanig erkent en respecteert, zal God door hem tot je hart kunnen spreken. Je zult kunnen ontvangen wat God voor je heeft.

Je kunt ook je hart toesluiten. Dat doe je door te oordelen. Wanneer je oordeelt, stel je je op als rechter. Je bent kritisch. Je denkt het zelf beter te weten. Jezus kon niet veel wonderen verrichten in zijn geboorteplaats. Ze zagen Hem als de zoon van Jozef, de timmerman. Ze ontvingen daarom ook het loon van Jezus als Zoon van Jozef, de timmerman, namelijk niets. Jezus kon als Zoon van een timmerman geen wonderen doen. En daarom zagen ze ook geen wonderen. Hij deed dat als de Gezalfde. Maar zo zagen ze Hem niet.

Onder loon kun je verstaan de zegen die je ontvangt van de profeet en de rechtvaardige omdat deze je dient met zijn gave. Je kunt er ook onder verstaan dat God je zal belonen voor het ontvangen van de profeet en de rechtvaardige.

Wat voor verwachting heb jij van mannen en vrouwen Gods die God op je pad brengt?

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken