Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Autoriteit over iedere ziekte en elke kwaal (Mt 10:1)

benvanmierlo.jpg

Mattheüs 10:1 (Herziene Statenvertaling)
1 En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

In Mattheüs 9:35 staat dat Jezus rondtrok, het evangelie van het Koninkrijk preekte en iedere ziekte en elke kwaal genas onder het volk. In de verzen erna roept Hij op om te bidden voor arbeiders.

Vervolgens roept Hij zijn twaalf discipelen en zend ze erop uit om hetzelfde te doen als Hij deed. Hij geeft hun macht over om geesten uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Er staat niet alleen dat ze macht hadden om te genezen. Expliciet wordt vermeld dat Jezus hun macht gaf om IEDERE ziekte en ELKE kwaal te genezen.

Als we de Bijbel bestuderen, wordt het duidelijk dat het niet alleen voor de twaalf discipelen was bedoeld. In Markus 16:17-18 zegt Jezus: Deze tekenen zullen de gelovigen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; ....; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Het is dus voor de gelovige.

Mediteer over Mattheüs 10 vers 1, want dat zal geloof bewerken in je hart. Jezus had macht over iedere ziekte en gaf zijn discipelen deze macht. Zou Jezus nu anders zijn? Jezus Christus is gisteren, heden en voor altijd Dezelfde. Dat geldt ook voor zijn macht en bewogenheid.

Jezus had autoriteit. De twaalf discipelen hadden autoriteit. En de gelovige heeft autoriteit. Hoe meer we ons bewust zijn van die autoriteit, hoe meer we deze gaan uitoefenen. En hoe meer we onze autoriteit uitoefenen, hoe meer resultaat we zullen zien. We zijn het lichaam van Christus en Christus zal dus zijn werken nu door ons, Zijn lichaam, doen. Wat een voorrecht en uitdaging!

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken