Home

Agenda

Samenkomst
zo 17 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Anton Doornenbal
Samenkomst
zo 24 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker:
Kerstdienst
ma 25 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Henri Hupscher
Samenkomst
zo 31 dec 2017 - 10:00 uur
Spreker: Ruth en Ben van Mierlo
Samenkomst
zo 7 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker: Kandra Tamme
Samenkomst
zo 14 jan 2018 - 10:00 uur
Spreker:
Food & Fellowship

2017Kerst

Niet jullie hebben Mij, maar Ik heb jullie uitgekozen (Jh 15:16)

benvanmierlo.jpg

Johannes 15:16 (Het Boek)
16 U hebt niet Mij uitgekozen, maar Ik heb u uitgekozen. Ik heb u aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn Vader u alles zal geven wat u Hem vraagt in mijn naam.

Jezus zei dit tegen zijn leerlingen, maar het geldt ook voor ons. Hij heeft ons uitgekozen. Zijn liefde voor ons is groter dan onze liefde voor Hem. We kunnen Hem nooit meer liefhebben dan dat Hij ons heeft liefgehad.

Hetzelfde geldt ook voor de roeping, de gaven, de talenten die we hebben gekregen. We ontvangen deze van God. We hebben allemaal een plaats in de gemeente, het lichaam van Christus, gekregen. Die zoek je zelf niet uit. Je hebt herders, evangelisten, leraars, profeten, apostelen en vele andere gaven en combinaties.

God heeft je uitgekozen en aangewezen om Hem te dienen en vrucht te dragen. Je zult vruchtdragen zoals God je heeft bedoeld. Een appelboom zal appels voortbrengen en een perenboom peren. Allebei zijn belangrijk maar verschillend.

We mogen gewoon de plaats innemen die God heeft aangewezen. Wees trouw op die plaats. Dien God op die plaats en als Hij je op een andere plaats brengt, dien God dan weer trouw. God zoekt blijvende vrucht. Hij wil niet dat je even uit enthousiasme vruchtdraagt en vervolgens het bijltje erbij neerlegt. Blijf in Hem, wandel met Hem.

Wanneer je volhardt in het vruchtdragen, zul je zien dat je zalving gaat toenemen. Je zult steeds meer afgestemd zijn op Gods wil. Dat maakt dat de Vader je alles kan geven wat je Hem vraagt.

Johannes 15:7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

 

De sleutel om te zien gebeuren wat je wilt, zit in het eerste gedeelte van het vers. Wat betekent het dat je in Hem blijft en dat zijn woorden in jou blijven?

Jezus wandelde in volmaakte eenheid met zijn Vader. Hij sprak wat Hij de Vader hoorde spreken en deed wat Hij de Vader zag doen. Jezus vroeg dus alleen dat wat de Vader ook wilde en daardoor werden zijn gebeden altijd verhoord.

 

God kan geen eenheid vormen met ongeduld, hoogmoed, jaloersheid, leugen, hebzucht en ander zonden. Wanneer wij deze dingen in ons hart koesteren, beïnvloedt dat wat en hoe wij bidden. We bidden dan vanuit onze hartstochten, vanuit ons 'vlees'. Jakobus 3:1-3 zegt dat we dan niet kunnen ontvangen. God is niet zo en kan zich er niet aan verbinden.

 

Wanneer we naar het natuurlijke kijken, naar de wereld om ons heen of naar onze oude mens, worden we vaak geconfronteerd met ongeloof, angst en veroordeling. Dat is geen basis waarop God met zijn leven door ons kan stromen. God is een God van geloof. Bij Hem is alles mogelijk. Hij is gekomen om leven en overvloed te geven.

 

Daarom zegt de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Net als Jezus behoren we te gaan denken zoals God denkt en te spreken zoals God spreekt. De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het brengt ons naar Gods niveau.

 

Jezus heeft het over 'blijven', niet over 'even langskomen'. Het betekent dat we Gods Woord voortdurend voor ogen houden. En dat we steeds bewust zijn van wie we zijn in Christus. Dat maakt dat we niet heen en weer geslingerd worden door de wereld om ons heen of door onze eigen emoties, maar dan zijn we één met Hem. We vragen overeenkomstig zijn Woord en wil en zien het (vroeger of later) ook gebeuren.

Nieuw?

MP3-preken