Jezus kennen boven alles

7 Maar wat winst voor mij betekende, ben ik als verlies gaan zien omwille van Christus. 8 Ja, sterker nog: alles beschouw ik als verlies, omdat het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, alles te boven gaat. Om hem heb ik alles prijsgegeven; voor mij is alles vuilnis, omdat het mij erom gaat Christus te winnen 9 en met hem één te zijn. Ik ben gerechtvaardigd, niet door de wet na te leven maar door te geloven in Christus, ik ben gerechtvaardigd door God op grond van het geloof. 10 Al wat ik wens is Christus te kennen en de kracht te ondervinden van zijn opstanding; te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood, 11 in het verlangen eens de opstanding uit de dood te bereiken. Filippenzen 3:7-11 (GNB)

Als er iemand een focus had, dan was Paulus het wel. Hij ging voor één doel: Jezus kennen. Daarvoor had hij alles over. Hij besefte wat hij was geweest zonder Jezus en nu hij door Jezus was gegrepen, was zijn doel Jezus beter te leren kennen.

Wanneer je iets belangrijk vindt, ga je ervoor. Je bent bereid offers te brengen, tijd en middelen te investeren. Hoe weet je of iets belangrijk voor iemand is? Luister niet alleen naar zijn woorden, maar kijk vooral naar zijn daden. We zien waar Paulus mee bezig is. Hij brengt overal het goede nieuws van Jezus. Hij is bereid ervoor te sterven. Hij heeft een groot deel van het nieuwe testament geschreven. We zien de vruchten van zijn leven met God en leren ervan.

Willen we Jezus echt leren kennen en doorbraken zien in en door ons leven, dan vraagt dat ook van ons dat we onze ogen alleen gericht op Jezus houden. Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding vraagt toewijding en geloof van ons. Hoe zit het met ons leven? Waar willen we voor gaan? Wat mag het ons kosten? Wat is onze focus? Wat is ons verlangen?

God antwoordt onze roep, ons gebed. Na de opstanding en Hemelvaart van Jezus, waren zijn volgelingen voortdurend bij elkaar in gebed. Dat was de situatie waar ze in waren toen de Heilige Geest werd uitgestort. We bidden dat in ons land een nieuw verlangen komt naar God en een roep naar Hem. Want dan antwoordt God en komt Hij met Geest en vuur.

 

21-03-2020