Ik heb jullie macht gegeven

17 Na verloop van tijd kwamen de zeventig discipelen weer bij Hem terug. "Here," zeiden zij opgetogen, "als wij Uw naam gebruiken, doen zelfs de boze geesten wat wij zeggen!" 18 Hij antwoordde: "Ik zag satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. 19 Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen. 20 Maar het belangrijkste is niet dat de boze geesten doen wat jullie zeggen. Waar jullie vooral blij om moeten zijn, is dat jullie namen in de hemel geregistreerd staan." Lukas 10:17-20 (BOEK vertaling)

De leerlingen van Jezus waren er op uitgestuurd om hetzelfde te doen wat Jezus deed. Het was hun beurt. Ze kwamen terug en waren helemaal verbaasd dat het gelukt was. Zelfs boze geesten gehoorzaamden hen! Beseffen we wat voor autoriteit we hebben? Durven we gebruik te maken van de autoriteit die we hebben gekregen in Jezus? De leerlingen van Jezus ontdekten het door het te doen.

Ze gebruikten de Naam van Jezus en dat had een enorm effect. Jezus legt het nog een keertje uit: Jullie hebben echt macht gekregen over al de krachten van de vijand en niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen. Wat een belofte!

Die autoriteit die we hebben, komt door onze positie in Christus. We hebben een verbond. Jezus gaf ons Zijn leven en Zijn Naam. We zijn kinderen van de hemelse Vader. Wat Jezus heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij aan ons doorgegeven. Wow, dat is een reden om dankbaar en blij te zijn. Autoriteit over de vijand is daar slechts een onderdeel van.

19-03-2020